Tura i området kring Abisko-Narvik tillsammans med UIAGM bergsgsguidesaspirant.